Nová vizuální identita
České pirátské strany


Pohyb vpřed, budoucnost a aktivita.
Všechna tato slova jsou úzce spjata s novou vizuální identitou České pirátské strany. Bylo třeba definovat nový grafický prvek, který dá celému designu směr a jasné sdělení. Prvek, který bude snadno zapamatovatelný, práce s ním bude intuitivní a který ponese jasný emoční náboj.

Šipka se stala leitmotivem celé vizuální identity. Její tvar vychází z dvoucípé pirátské vlajky a nese v sobě všechny zmíněné atributy. Objevuje se napříč celou vizuální identitou, ať už jako výrazný grafický prvek nebo jako drobný akcent v podobě odrážek.
   

Celostátní pirátské fórum 2023 v Liberci
Do vizuální identity Celostátního pirátského fóra 2023 se otiskla největší dominanta Liberce — Ještěd. Tvar šipky tak nabral novou podobu a posloužil jako logo celé události.
Pro celostátní fórum jsem kromě různorodých grafických materiálů vytvořil také 3D plán budovy a krátké uvítací video.
   
Back to Top