e•centre

e•centre je společnost působící na trhu s energiemi. Zdravé a rovné pracovní podmínky pro všechny jsou jedním z klíčových aspektů této firmy.

Díky tomu začala v samotném centru společnosti vznikat komunita, která stojí nejen na silných a provázaných přátelských vztazích, ale především na empatii a vzájemném respektu potřeb každého jednotlivce. 

Klíčovým motivem celé vizuální identity se tak stal přirozeně kruh, jako symbol rovnosti. Ten je následně dělen na části a skládán do nekonečných dekorů. Hravost, flexibilita a intuitivní zacházení s celým designem dávají společnosti e•centre široké nástroje k vizuální komunikaci.
  
Back to Top