Aura gold
Společnost Aura je se pohybuje na světovém trhu s drahými kovy. Mým úkolem bylo připravit jednoduchý design obalů pro zlato, stříbro a bronz. 
Díky generování 3D textur skály, je možné dosáhnout vysokého stupně realismu a obrovské svobody v samotné modifikaci motivů.
   
Back to Top