Aura gold
Společnost Aura je se pohybuje na světovém trhu s drahými kovy. Mým úkolem bylo připravit jednoduchý a elegantní design obalů pro zlato, stříbro a bronz. 
Celý design stojí na jednoduchém základě, a tím je kontrast. Kontrast ušlechtilého zlata a drsné textury skály, které jsou generovány pomocí pokročilých 3D technologií. To umožňuje dosáhnout vysokého stupně realismu a obrovské svobody v samotné modifikaci motivů.
   
Back to Top